Top 15 công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Công nghệ

Trên Đây Trangvangcongty.com đã liệt kê ra   danh sách các công ty công nghệ lớn nhất thế giới bởi doanh thu. Các công ty này có hoạt động kinh doanh chính liên quan đến ngành công nghiệp công nghệ gồm phần cứng máy tính, phần mềm, điện tử, bán dẫn, internet, thiết bị viễn thông, e-commerce và dịch vụ máy tính. Ghi chú: Danh sách giới hạn các công ty với tổng doanh thu hằng năm trên 60 tỉ USD.

Công ty công nghệ lớn nhất

Các công ty này đa số từ các nước phát triển hàng đầu thế giới hiện nay là Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

1. Samsung Electronics

 • Quốc gia: Hàn Quốc
 • Ngành: Mobile Devices, Semiconductor, Personal Computing
 • Doanh thu: $189.5 tỷ USD
 • Nhân viên: 326,000
 • Website: http://www.samsung.com/

2. Apple Inc.

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Mobile Devices, Personal Computing, Consumer software
 • Doanh thu: $182.79 tỷ USD
 • Nhân viên: 98,000
 • Website: https://www.apple.com/

3. Foxconn

 • Quốc gia: Đài Loan
 • Ngành: OEM Component Manufacturing
 • Doanh thu: $132.07 tỷ USD
 • Nhân viên: 1,290,000
 • Website: http://www.foxconn.com/

4. HP

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Personal Computing and Servers, Consulting
 • Doanh thu: $111.45 tỷ USD
 • Nhân viên: 317,500
 • Website: http://www.hp.com/

5. IBM

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Computing services, Mainframes
 • Doanh thu: $92.79 tỷ USD
 • Nhân viên: 379,592
 • Website: http://www.ibm.com/

6. Amazon.com

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Internet Retailer, App Hosting
 • Doanh thu: $88.99
 • Nhân viên: 154,100
 • Website: http://amazon.com/

7. Microsoft

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Business computing
 • Doanh thu: $86.83 tỷ USD
 • Nhân viên: 128,076
 • Website: https://www.microsoft.com/

8. Sony

 • Quốc gia: Nhật Bản
 • Ngành: Electronic Devices, Personal Computing
 • Doanh thu: $72.34 tỷ USD
 • Nhân viên: 140,900
 • Website: https://www.sony.com/

9. Google

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Internet Advertising, Search Engine, Miscellaneous
 • Doanh thu: $66.00 tỷ USD
 • Nhân viên: 53,546
 • Website: https://www.google.com/

10. Panasonic

 • Quốc gia: Nhật Bản
 • Ngành: Electronics Devices & Components
 • Doanh thu: $64 tỷ USD
 • Nhân viên: 271,789
 • Website: http://panasonic.net/

11. Dell

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Personal Computers and Servers
 • Doanh thu: $56.94 tỷ USD
 • Nhân viên: 108,800
 • Website: http://www.dell.com/

12. Intel

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Ngành: Semiconductor
 • Doanh thu: $55.87 tỷ USD
 • Nhân viên: 106,700
 • Website: http://www.intel.com/

13. LG Electronics

 • Quốc gia: Hàn Quốc
 • Ngành: Personal Computer, Electronics
 • Doanh thu: $54.75 tỷ USD
 • Nhân viên: 38,718
 • Website: http://www.lg.com/

14. Toshiba

 • Quốc gia: Nhật Bản
 • Ngành: Semiconductor, Consumer devices
 • Doanh thu: $54.47 tỷ USD
 • Nhân viên: 201,087
 • Website: http://www.toshiba.co.jp/worldwide/

Top 15. Bạn bổ sung thêm nhé