BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC – CN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Công ty

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC – CN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA


Mã số thuế: 0106382207
Địa chỉ: Số 04 phố Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phan Lương Thiện
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động