BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công ty

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Mã số thuế: 0107762272
Địa chỉ: Số 1 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Tuấn
Ngày hoạt động: 01/01/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động