BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ


Mã số thuế: 3300414085
Địa chỉ: 15 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động

You cannot copy content of this page