BÁO BẮC NINH

Công ty

BÁO BẮC NINH


Mã số thuế: 2300223931
Địa chỉ: Đường Nguyên Phi ỷ Lan, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động