BỆNH VIỆN GANG THÉP

BỆNH VIỆN GANG THÉP


Mã số thuế: 4600543421
Địa chỉ: Phường Trung Thành – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thắng
Giám đốc công ty: Lê Văn Bình
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page