BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA – TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA – TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM


Mã số thuế: 5500296788
Địa chỉ: Số 43, đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
Đại diện pháp luật: Lò Cương Bình
Giám đốc công ty: Lò Cường Bình
Ngày cấp giấy phép: 05/10/1996
Ngày hoạt động: 01/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page