CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN 3

Công ty

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN 3


Mã số thuế: 0305108784
Địa chỉ: 778 Nguyễn Kiệm P.04, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường
Giám đốc công ty: Phạm Hoàng Hưng
Giấy phép số: 2556/QĐ-TCHQ
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2016
Ngày hoạt động: 01/08/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động