CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN BÌNH THẠNH

Công ty

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN BÌNH THẠNH


Mã số thuế: 0315810216
Địa chỉ: 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Giấy phép số: 644/QĐ-TCTK
Ngày cấp giấy phép: 29/09/2010
Ngày hoạt động: 18/07/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động