CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HỒNG BÀNG – AN DƯƠNG

Công ty

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HỒNG BÀNG – AN DƯƠNG


Mã số thuế: 0201990886
Địa chỉ: Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Dũng
Ngày hoạt động: 20/09/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động