CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0311980295
Địa chỉ: 24A Đường 60, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Việt
Ngày cấp giấy phép: 24/09/2012
Ngày hoạt động: 27/09/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động