CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NGOẠI THƯƠNG

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NGOẠI THƯƠNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0305851446
Địa chỉ: 25 Bác ái, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Đức Nguyên
Giám đốc công ty: Trần Thị Mai Hoa
Ngày cấp giấy phép: 29/11/2008
Ngày hoạt động: 01/08/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động