CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP


Mã số thuế: 0201657719
Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Cáp Trọng Cường
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động