CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDER

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDER

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0303284985
Địa chỉ: 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Quốc Hưng
Giám đốc công ty: Nguyen Paul Hung (Paul Hung Ng
Ngày cấp giấy phép: 20/07/2006
Ngày hoạt động: 01/06/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động