CÔNG TY CỔ PHẦN CHI LAI

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHI LAI

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0302451753
Địa chỉ: 410B – 410C- 410D Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Bạch Ngọc Châu
Ngày cấp giấy phép: 17/10/2007
Ngày hoạt động: 11/10/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động