CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0303224270
Địa chỉ: 287B Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tô Huy Hoàng
Ngày cấp giấy phép: 31/03/2004
Ngày hoạt động: 15/07/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động