CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0303579474
Địa chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Bùi Đạt Chương
Giám đốc công ty: Quách Trung Nghiêm
Ngày cấp giấy phép: 05/11/2004
Ngày hoạt động: 25/11/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page