CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620

Tên giao dịch: IDIC 620
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 1100727305
Địa chỉ: ấp 4, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Phan Văn Tiến
Giám đốc công ty: Phạm Thanh Tân
Ngày cấp giấy phép: 09/05/2006
Ngày hoạt động: 09/05/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động