CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301481226
Địa chỉ: 51 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hải
Ngày cấp giấy phép: 27/03/1993
Ngày hoạt động: 27/03/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động