CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VIETGUARD

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VIETGUARD

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2301139337
Địa chỉ: Số 93 Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Tống Minh Cảnh
Ngày cấp giấy phép: 05/06/2020
Ngày hoạt động: 05/06/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động