CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI VIỆT

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI VIỆT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312583445
Địa chỉ: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Lê Thanh Hiển
Ngày cấp giấy phép: 11/12/2013
Ngày hoạt động: 11/12/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động