CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100283489
Địa chỉ: Số 142 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Thắng
Ngày cấp giấy phép: 26/01/2000
Ngày hoạt động: 26/01/2000 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động