CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG VIỆT

Tên giao dịch: DONG VIET JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2300238381
Địa chỉ: Khu công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chung
Giấy phép số: 21.03.000043
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2003
Ngày hoạt động: 01/11/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page