CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ


Mã số thuế: 0300533351
Địa chỉ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Sơn
Ngày cấp giấy phép: 07/03/2007
Ngày hoạt động: 07/03/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động