CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÙNG VĨNH HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÙNG VĨNH HƯNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0310547875
Địa chỉ: 307A Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tô Mỹ Châu
Ngày cấp giấy phép: 29/12/2010
Ngày hoạt động: 30/12/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page