CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ

Tên giao dịch: HA MY CO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3800321350
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỵ
Giám đốc công ty: Hồ Ngọc Cầm
Ngày cấp giấy phép: 14/01/2010
Ngày hoạt động: 14/01/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page