CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 4400374078
Địa chỉ: Số 169 Trần Phú, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Huyền Trâm
Giám đốc công ty: Lê Thị Tâm
Ngày cấp giấy phép: 26/10/2007
Ngày hoạt động: 26/10/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động