CÔNG TY CỔ PHẦN ISTUDIO VIETNAM

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ISTUDIO VIETNAM

Tên giao dịch: ISTUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316616807
Địa chỉ: 288/36A Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Sĩ Li A
Ngày cấp giấy phép: 02/12/2020
Ngày hoạt động: 02/12/2020 (Đã hoạt động 12 tháng)
Trạng thái: Đang hoạt động