CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ CHUYÊN DÙNG TRƯỜNG LONG)

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ CHUYÊN DÙNG TRƯỜNG LONG)

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301384695
Địa chỉ: Lô số 46 Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Diễm
Ngày cấp giấy phép: 01/02/2007
Ngày hoạt động: 16/02/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động