CÔNG TY CỔ PHẦN LỤC GIÁC

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LỤC GIÁC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315095502
Địa chỉ: 853 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Ngày cấp giấy phép: 06/06/2018
Ngày hoạt động: 06/06/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động