CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC

Tên giao dịch: MINH PHUC JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0200585444
Địa chỉ: Số 1B đường 25 – 10, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mẫn
Ngày cấp giấy phép: 28/04/2004
Ngày hoạt động: 01/05/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động