CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIƠÍ BẢO HIỂM Á ĐÔNG

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIƠÍ BẢO HIỂM Á ĐÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0101425270
Địa chỉ: 36 Nghi tàm, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hanh
Giấy phép số: 25GP/KDBH
Ngày cấp giấy phép: 10/11/2003
Ngày hoạt động: 15/12/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động