CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312805401
Địa chỉ: 468 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Bảo
Ngày cấp giấy phép: 03/06/2014
Ngày hoạt động: 03/06/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động