CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên giao dịch: HA WATER NO 2., JSC

Mã số thuế: 0100106088
Địa chỉ: Km 01, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Tạ Kỳ Hưng
Ngày cấp giấy phép: 05/10/1996
Ngày hoạt động: 01/10/1996 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động