CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN KTG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN KTG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312167082
Địa chỉ: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Trịnh Anh Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 28/02/2013
Ngày hoạt động: 04/03/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page