CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0310995683
Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hùng
Ngày cấp giấy phép: 18/07/2011
Ngày hoạt động: 19/07/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động