CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0305001865
Địa chỉ: 407 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lý Thị Minh
Ngày cấp giấy phép: 17/05/2007
Ngày hoạt động: 01/07/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động