CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

Tên giao dịch: CTM
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100408152
Địa chỉ: Số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuyên
Ngày cấp giấy phép: 15/01/2001
Ngày hoạt động: 01/01/2001 (Đã hoạt động 21 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động