CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIA ĐỊNH

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIA ĐỊNH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0313662844
Địa chỉ: 140 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhì
Ngày cấp giấy phép: 25/02/2016
Ngày hoạt động: 26/02/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động