CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ VINH

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ VINH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0311622701
Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Ngọc
Ngày cấp giấy phép: 13/03/2012
Ngày hoạt động: 14/03/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động