CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100105454
Địa chỉ: G9, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Ngày cấp giấy phép: 23/02/2005
Ngày hoạt động: 01/01/1995 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động