CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301860552
Địa chỉ: 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đặng Bá Tùng
Giám đốc công ty: Phan Thị Lệ
Ngày cấp giấy phép: 31/05/2004
Ngày hoạt động: 29/11/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page