CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWASH

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWASH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312931389
Địa chỉ: 172 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Vy
Ngày cấp giấy phép: 17/09/2014
Ngày hoạt động: 22/09/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động