CÔNG TY CỔ PHẦN VISCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VISCOM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0305716969
Địa chỉ: 119 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Mai Văn Công
Ngày cấp giấy phép: 06/05/2008
Ngày hoạt động: 01/06/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page