CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0300563807
Địa chỉ: 173 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vi Văn Thành
Ngày cấp giấy phép: 10/08/2005
Ngày hoạt động: 28/05/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động