CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Mã số thuế: 5400253188
Địa chỉ: , Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình
Đại diện pháp luật: Phaêm Quang Huy
Ngày cấp giấy phép: 28/11/2006
Ngày hoạt động: 01/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page