CÔNG TY CỔ PHẦN ZUMSTART

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ZUMSTART


Mã số thuế: 0314775872
Địa chỉ: 11 Nguyễn Thành ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Trần Anh Vinh
Ngày cấp giấy phép: 06/12/2017
Ngày hoạt động: 06/12/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động