CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á

Công ty

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0300655374
Địa chỉ: KCN Bình Chiểu P.Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Amnuay Pattaramongkolkul
Giám đốc công ty: Jakjit Klomsing
Ngày cấp giấy phép: 25/11/1991
Ngày hoạt động: 01/01/1992 (Đã hoạt động 30 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động