CÔNG TY ĐIỆN TỬ NGỌC SƠN

Công ty

CÔNG TY ĐIỆN TỬ NGỌC SƠN


Mã số thuế: 2800154122
Địa chỉ: Khu 2- Thị trấn VL, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Giấy phép số: 040450
Ngày cấp giấy phép: 08/12/1994
Ngày hoạt động: 08/12/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn