CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0311132506
Địa chỉ: 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lee Yun Hyoung
Ngày cấp giấy phép: 08/09/2011
Ngày hoạt động: 07/11/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động